top of page
Corpi_Hannes Huotari_konsultti ja puhuja.gif
shadow-box.png

Tästä puhuimme:

Käyttäjäkeskeisyys

Liiketoiminta

Teknologia

focus-areas.png

1. Käyttäjäkeskeisyys

Projektin onnistuminen määrittyy usein jo sen alkuvaiheessa. Sitoutan loppukäyttäjät, arkkitehdit, suunnittelijat, kehittäjät ja sidosryhmät yhteiseen tavoitteeseen alusta alkaen. Tavoitellun liiketoimintahyödyn ja käyttäjien tarpeiden yhteensovittaminen on hankalaa, mutta mahdollista.

2. Liiketoiminta

Dynaamisten kyvykkyyksien merkitys korostuu nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Teknologian pitää tukea suoraan olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda rohkeasti uusia kehityspolkuja. Tuon liiketoimintaasi disruptoivat teknologiset tekijät näkyviksi ja autan hyödyntämään niitä.

3. Teknologia

Teknologia on ollut kaikkien hankkeiden selkäranka urani aikana. Oli se mikä tahansa, puramme sen yhdessä auki ja etsimme, miten sen avulla voit palvella asiakkaitasi ja sidosryhmiäsi parhaalla mahdollisella tavalla, sekä tehdä sen avulla tuottavaa ja skaalautuvaa liiketoimintaa.

Filosofia
Megatrendit
Corpi_megatrendit_0.5x.png

Kuinka megatrendit vaikuttavat liiketoimintaasi?

IoT, koneoppiminen, neuroverkot, robotiikka, etäohjaus, 5G- & 6G-yhteydet sekä VR ja AR.

Liiketoimintasi kannalta olennaisten teknologioiden kypsyessä on syytä tunnistaa potentiaalisimmat kehitysmahdollisuudet ja aloittaa konkreettinen projekti. Autan tunnistamaan teille tärkeimmät teknologiat ja kumppanit, luon teknologisen kehitystiekartan ja rakennan projektiehdotukset kehittämiselle. Olen myös mukana tiimini ja Chief digital officer -palvelun kanssa tukemassa teitä pilotti- ja toteutushankkeissa.

Referenssit
Corpi_Hannes Huotari_teknologia-asiantuntija.jpg

Kuinka uusia teknologioita voidaan hyödyntää?

Alta löydät esimerkkejä konsepteista ja projekteista.
graph.png

Kiinteistön käyttöasteen kasvattaminen

Tilojen käyttöastetta haluttiin kasvattaa uutta teknologiaa hyödyntäen. Tilojen käyttäjät ja sidosryhmät otettiin huomioon, ja lukuisat tietojärjestelmät saatiin keskustelemaan keskenään. Syntyneen mobiilisovelluksen avulla tilojen käyttö helpottui ja käyttöaste nousi yli 26 prosenttiyksikköä (yli kaksinkertaiseksi).

twin.png

Raskasteollisuus ja digital twin

Teollisuuden kunnossapito kaipasi tarkkuutta ja reaaliaikaista tietoa työn avuksi. IoT-sensorit asennettiin oikeisiin paikkoihin, ja eri tietojärjestelmiä ja tietomalleja hyödyntäen luotiin reaaliaikainen AR-näkymä huoltohenkilön avuksi. Nyt oikea huoltokohde näkyy näkökentässä, ja apuna on reaaliaikainen tieto.

path.png

Digitaalinen palvelupolku

Tavalliseen kerrostaloasumiseen kaivattiin arjen palveluja. Asukkaat, omistajat ja palveluntarjoajat koottiin yhteen palveluun, josta on helppo valita ja hankkia haluamansa palvelu asumisen ja arkielämän tueksi. Asukastyytyväisyys kasvoi ja vanhat toimintamallit muuttuivat. Konsepti vietiin myös muihin kohteisiin.

platform.png

Oppiva-alusta ennustaa tuloksia

Suoritustuloksia oli mitattu jo pidemmän aikaa, mutta niihin vaikuttavia tekijöitä ei oltu tunnistettu vielä konkreettisesti. Tulostietojen klusteroinnilla ja vahvistettua oppimista (Bayesin teoreema) hyödyntävällä teknologialla kyettiin luomaan alusta, joka pystyy luomaan tulosennusteita.

business.png

Palvelumalli tuoteliiketoiminnassa

Nykyinen tuotepohjainen liiketoimintamalli jäi kilpailun puristukseen. Asiakkaat olivat valmiita vaihtamaan kertahankinnat palvelumaksuihin ja palvelutasomittareihin. Prosessimittaroinnin kehittämisen myötä sekä toimittajalle että tilaajalle syntyi reaaliaikainen kuva liiketoiminnan nykytilasta ja sen kehityspotentiaaleista.

Corpi_Hannes Huotari_liiketoimintamuotoilija.png

Megatrendit haltuun

-etälounas

Sovi lounas valitsemasi megatrendin ympärillä. Käydään läpi teknologian mahdollisuudet ja haasteet liiketoimintasi kannalta.

Mukana auttamassa:

xheads-logo-dark.png
hannes-huotari-corpi-taulu-suomi.jpg

Referenssit

University_of_Oulu_logo.jpg
iss-logo.png
kemira-logo.png
aalto cre.png
health-city-finland.png
barrabes-napapiiri.png
oamklogo.png
head instruments.png

Missä meidän olisi paras jatkaa keskustelua?

email.png
phone.png
linkedin_1.png

KÄYNTIOSOITE

Kirkkokatu 17 B 15, 3. kerros

90100 OULU

POSTIOSOITE

Corpi Oy

C/O Hannes Huotari

Ponsikuja 4 B

90540 OULU - Finland

Y-tunnus: 2644319-2

Ota yheyttä
bottom of page