Hyödynnettyjä mahdollisuuksia

Corpi on auttanut jo useita yrityksiä hyödyntämään mahdollisuuksiaan. Yhdessä asetetut tavoitteet ja sitoutuminen ohjaavat kohti parhaita mahdollisia lopputuloksia.

ISS Palvelut Oy

Mahdollisuus:

Teknologioiden ja palvelujen yhdistäminen saumattoman palvelukokemuksen luomiseksi yrityspuiston käyttäjille.

Konkretiat:

Yrityspuistoliiketoiminnan palvelutarjoaman ja teknologioiden suunnittelu sekä palvelukokemuksen kehittäminen.

Lopputulokset:

Yrityspuistojen palvelukuvaus, palvelutarjoama, palveluarkkitehtuuri ja Service Blueprint-palvelupolkukuvaukset pääpalvelukokonaisuuksille.

Palvelutarjooman kytkemisessä järjestelmien kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi on Corpi Oy:n asiantuntijuudesta ollut suuri hyöty.

Pekka Mattila, toimitilajohtaja

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Mahdollisuus:

Hyödyntää yrityksen johdon ja henkilöstön hiljaista tietoa toiminnan kehittämisessä.

Konkretiat:

Liiketoiminnan kehittämisworkshopit henkilöstön ja johdon kanssa sähköistä ideointityökalua hyödyntäen.

Lopputulokset:

Henkilöstön ja johdon kanssa kehitetty kehittämissuunnitelma toiminnan parantamisen tueksi.

Kiinnostava osallistava ideointimenetelmä, jolla saatiin tulokset särmästi dokumentoitua.

Satu Kankaala, ympäristö- ja kehittämispäällikkö

Eurosec Oy

Mahdollisuus:

Vuoronumerojärjestelmän kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen jakelijakumppaneiden avulla.

Konkretiat:

Kansainvälistymisstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan suunnittelu. Jakelijaverkoston rakentaminen valittuihin kohdemaihin.

Lopputulokset:

Kansainvälistymisen hankesuunnitelma sekä maakohtaiset kartoitukset ja analyysit. Kansainvälistymisprojektin aikataulutus, toteutus ja ketterä projektinhallinta Atlassian JIRA -työkalulla.

Corpi on ollut suureksi avuksi hankkeemme alkuajoilta asti. Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeen
koordinoinnin ja monien yksityiskohtien huomioonottaminen, jota emme tulleet ajatelleeksi.

Fred Westerholm,
hallituksen puheenjohtaja

Corpi katalysoi uusia mahdollisuuksia

Corpi auttaa asiakasyrityksiään hyödyntämään digitaalisuuden, mobiliteetin, teknologioiden ja asiakaskeskeisen suunnittelun mahdollisuudet tuotteissaan ja palveluissaan. Corven avulla haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi ja mahdoton mahdolliseksi.