Yhdessä kumppaneiden kanssa

Palvelut toteutetaan yhteistyössä toimiala-asiantuntijoiden ja Corporate Innovations -palvelukumppaneiden kanssa. Corpi vastaa kumppaneidensa työstä ja aikatauluista kuin omistaan, ja toimii asiakkaidensa kanssa projektin päävastuullisena ja yhteyshenkilönä mikäli ei toisin sovita.

CTurva

CTurva (cturva.fi)

Autamme suojaamaan yrityksenne henkilöstöä, omaisuutta, tietoa, toimitusketjua ja brändiä, sekä vastaamaan yrityksenne moninaisiin turvallisuushaasteisiin – niin kotimaassa kuin maailmalla. Palvelumme kattavat kaikki turvallisuuden osa-alueet.

Työpaketti 1: Nykytilan kartoitus

Konkretiat

 • Keskustellaan yritysjohdon ja/tai avainhenkilöiden kanssa
 • Kuvataan nykytilanne
 • Määritellään suojattavat kohteet (kuten kriittiset palvelut, tuotteet tai tietojärjes-telmät)

Lopputulokset

 • Kooste, jota voidaan käyttää turvallisuuden kehittämissuunnitelman pohjana

Työpaketti 2: Arviointi tai tarkastus

Konkretiat

 • Tarkastellaan yrityksen turvallisuustasoa keskustelujen lisäksi mm. dokumentaatioon, toi-mitiloihin ja tietojärjestelmiin tutustumalla
 • Arvioinnissa turvallisuustoteutuksia tarkastellaan keskustelevassa ilmapiirissä
 • Tarkastuksessa turvallisuustoteutuksia verrataan valittuun kriteeristöön

Lopputulokset

 • Arviointi- tai tarkastusraportti, joka sisältää havaintojen lisäksi kehittämisehdotukset

Työpaketti 3: Turvallisuuden kehittäminen

Konkretiat

 • Tarkastellaan yrityksen toimintaa sekä liiketoimintatavoitteita ja määritellään niitä tukevat turvallisuuden kehittämistoimenpiteet tarkastusraportin havainnot huomioiden

Lopputulokset

 • Turvallisuuden kehittämissuunnitelma
Kenno Helsinki

Etnografinen tutkimustoimisto Kenno (kennohelsinki.com)

Kvalitatiivisten menetelmien avulla Suomen ensimmäinen etnografinen tutkimustoimisto Kenno tuo projekteihin käyttäjän näkökulman ja auttaa kehittämään palvelut ja tuotteet vastaamaan loppuasiakkaiden todellisia tarpeita.

Kennon avulla kokonaisuudet voidaan suunnitella alusta asti käyttäjien näkökulmasta, jolloin tuloksena on sekä sitoutuneempia asiakkaita että kilpailuetua kokemuksellisuuden ja kustannustehokkuuden kautta. Etnografisilla menetelmillä voidaan löytää niin tämän hetken kuin tulevaisuudenkin tunnistamattomia tarpeita, joiden paikantaminen kiihdyttää innovaatioprosessia ja auttaa luomaan uusia, parempia palvelukonsepteja.

Työpaketti 1: Mikä on asiakkaallesi tärkeää – kasvot numeroiden takana

Konkretiat

 • Loppukäyttäjien arjen hetkien havainnointi
 • Haastattelut erilaisten asiakkaiden kanssa
 • Datan analyysi

Lopputulokset

 • Kvalitatiiviset asiakasprofiilit eli asiakkaiden tarinat
 • Asiakkaiden tarpeiden identifioiminen
 • Asiakas tutuksi koko yritykselle ja paremmin kohdistettuja palveluita

Työpaketti 2: Loppukäyttäjäymmärrys palvelu- ja tuotekehityksen tueksi

Konkretiat

 • Havainnointi vastaavien tuotteiden tai palveluiden käyttötilanteessa
 • Temaattiset haastattelut avainhenkilöiden kanssa
 • Datan analyysi

Lopputulokset

 • Käyttäjien tarvekartan tai kokemuspolun muotoilu
 • Tärkeimmät tuotteen tai palvelun suunnittelussa huomioitavat asiat käyttäjien näkökulmasta
 • Työkalut käyttäjälähtöiseen suunnitteluun

Työpaketti 3: Valmiin tai kehitysvaiheessa olevan konseptin testaus

Konkretiat

 • Havainnointi palvelun tai tuotteen käyttötilanteessa
 • Walk-along, palvelun käytön seuraaminen kohdehenkilön kanssa
 • Datan analyysi

Lopputulokset

 • Tunnistetaan ongelmakohdat, pullonkaulat sekä toimivat elementit
 • Selkeät kehitysehdotukset tuotteen tai palvelun parantamiseksi
 • Palvelupolun parantaminen “applikaatiosta aulaan ja catering-työntekijään”
Whatevergroup

Whatevergroup (whatevergroup.fi)

Kerromme tarinoita, luomme kuvia ja videoita. Teemme näytelmiä ja tapahtumia. Me saamme asiat tapahtumaan!

Työpaketti 1: Keitä te niinku ootte ja miten siitä sitten kerrotaan?

Konkretiat

 • Jutellaan, eli haastattelut tekijöiden kanssa
 • Jutellaan lisää, eli asiakkaiden haastattelut
 • Jutellaan vielä, eli pohditaan yrityksen tulevaisuutta ja strategiaa suhteessa tarinankerronnan lainalaisuuksiin

Lopputulokset

 • Yrityksen tarinan dramaturgia
 • Yrityksen brändin kirkastaminen tarinan avulla
 • Mahdollistaa kertomukset ja teidän juttujen kertomisen sellaisessa muodossa, että muutkin kuin äiti ymmärtää mitä te oikeen meinaatte

Työpaketti 2: Kuinka siistejä juttuja teillä on, eli matka kotikissasta leijonaksi peiliin katsoen

Konkretiat

 • Kartoitetaan hautautunutta tietoa, esiin nostettavia asioita ja/tai jo unholaan joutavia asioita
 • Mietitään sopivat tavat viestiä niin että ne jutut joita halutaan korostaa, korostuu
 • Sidotaan nykyhetki osaksi laajempaa kokonaisuutta historian ja tulevaisuuden tutkimuksen työkaluilla

Lopputulokset

 • Brändin kirkastuminen
 • Erottuminen
 • Yllättävien osaamisalueiden löytyminen ja vahingollisten tapojen piilottaminen luurangoiksi kaappiin

Työpaketti 3: Markkinointipakettien uudelleen muotoilu, eli se kuinka “mitä, missä, milloin” muuttui nykypäivän työkaluksi

Konkretiat

 • Kartoitetaan yhteisön markkinoinnin olennaiset ja mahdolliset yleisöt työpajoissa. KENELLE?
 • Muokataan työpajoissa villien ajatusten kautta yhteisön tuotteista paketteja, jotka sopivat kenelle -vaiheen yleisöille. MITÄ?
 • Etsitään työpajoissa tehokkaimmat keinot saada MITÄ työpajojen paketit KENELLE -työpajojen yleisöille. MITEN?

Lopputulokset

 • Brändin markkinoinnin uudelleen ajattelu
 • Erottuminen
 • Yllättävien yhdistelmien löytäminen ja uusien löytöjen tekeminen asiakaspotentiaalin ja markkinoinnin suhteista

Corpi katalysoi uusia mahdollisuuksia

Ketterästi, yhteistyössä kumppaneidensa kanssa Corpi tarjoaa uusimpaan tietoon perustuvia käytännönläheisiä palveluja ja työkaluja asiakaskeskeisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.